COVID-19 Coronavirus Snelle antigeentestcassette

De COVID-19 antigeen-sneltest van SureScreen identificeert het aanwezige COVID-19 antigeen in een uitstrijkje en geeft binnen 15 minuten een kwalitatief ja/nee resultaat.

Over het Coronavirus (COVID-19)

COVID-19 is een besmettelijke ziekte die uw luchtwegen en longen kan aantasten, veroorzaakt door het recentelijk ontdekte coronavirus, SARS-CoV-2, eind 2019.

De meest voorkomende symptomen die geassocieerd worden met COVID-19 zijn koorts, vermoeidheid, een droge hoest en kortademigheid.

COVID-19 heeft bewezen zeer besmettelijk te zijn, waardoor een wereldwijde pandemie ontstaat. Effectieve tests zijn van cruciaal belang om de infectie te begrijpen en de verspreiding van het virus te beperken.

Let op: onze tests zijn alleen CE-gemarkeerd voor professioneel gebruik en zijn niet te koop voor het grote publiek.

Over onze COVID-19 antigeentestcassette

De COVID-19-sneltest van SureScreen identificeert COVID-19 in een uitstrijkje en geeft binnen 15 minuten een kwalitatief ja/nee resultaat.

De test is perfect om snel te screenen op de aanwezigheid van COVID-19 aan de kant van de patiënt. De test kan worden gebruikt als aanvulling op de antilichaamtest om het detectievenster te vergroten.

Het implementeren van snelle screening voor COVID-19 heeft een enorme tijd- en kostenbesparing ten opzichte van, of geïntegreerd in, laboratoriumscreening, en zal helpen om de verspreiding van het virus te controleren door actieve infectie snel en nauwkeurig te identificeren.

Een uitstrijkje wordt gebruikt om monsters te nemen van de neus of de keel (nasofarynx- of orofarynxmonster) en wordt in de testcassette gebracht door middel van een suspensie in een bufferoplossing.

SureScreen biedt twee apparaten met verschillende afsnijdingsniveaus. Een visuele test en een immunofluorescentietest die door een elektronische lezer wordt gelezen. Beide zullen in november klaar zijn en op de markt komen. Registreer hieronder uw interesse om op de hoogte te blijven van de producten.

Voordelen van onze COVID-19 antigeentestcassette

  • Snelle doorlooptijd met resultaten binnen 15 minuten
  • Kosteneffectieve oplossing
  • Ideaal als triage- en screeningsinstrument
  • Vergemakkelijkt regelmatige en opgeschaalde testmogelijkheden
  • Scherm overal
  • Gemakkelijk te gebruiken

Registreer hier uw interesse